Dotacje na efektywność energetyczną budynku

Zanim wejdzie w życie nowy Regionalny Program Operacyjny przewidujący kontynuację dotychczasowych działań, warto się przygotować do wnioskowania o dotację na zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Voltaic System to partner, który kompleksowo skoordynuje temat – od audytu energetycznego, poprzez dokumentację i wniosek, aż po realizację całej inwestycji. Z naszego wsparcia skorzystało już kilkudziesięciu przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy m.in. instalacje fotowoltaiczne w Elblągu.

dotacje fotowoltaika

Perspektywa unijna lata 2014-2020 już za nami, ale przed nami nowe możliwości. Unia Europejska przekazuje kolejne budżety do zagospodarowania w latach 2021-2027, a niewątpliwie OZE to temat, który wymaga kontynuacji i środki finansowe na rozwój fotowoltaiki w Polsce będą. Sprawdź opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

Wysoka klasa energetyczna budynku – to możliwe!

Dotacje z programu 4.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” przeznaczone były na wszelkie inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Obejmowało to kompleksową modernizację energetyczną, w tym wymianę źródeł ciepła oraz możliwoś
zastosowania odnawialnych źródeł energii – np. fotowoltaikę.

Beneficjenci dofinansowania

Beneficjentami dofinansowania mogą być przedsiębiorcy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, związki, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, a także podmioty lecznicze posiadające kontrakty z NFZ, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także kościoły oraz związki wyznaniowe i organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji

W minionym rozdaniu ogólna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosiła 4 000 000,00 euro. A o dotację można było się ubiegać z programu de minimis – dla podmiotów, które w ostatnich trzech latach nie przekroczyły progu 200 tysięcy euro dotacji. Środki de minimis finansowały nawet 85% tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które bezpośrednio wiążą się z termomodernizacją budynku.
Jednostki korzystające wcześniej z pomocy de minimis, mogły wybrać pomoc horyzontalną, refundując od 55% do nawet 80% kosztów inwestycji.

Procedura krok po kroku

Voltaic System oferuje nie tylko pełne wsparcie w procesie wnioskowania o dofinansowanie, ale realizację wszystkich etapów – od decyzji ubiegania się o dotację, po niezbędną dokumentację (m.in. projekt techniczny oraz audyt energetyczny). Musimy też oszacować, co należy zmodernizować i na ile inwestycja zminimalizuje zapotrzebowanie energetyczne. W określenie potrzeb zaangażowani są specjaliści, którzy analizują nie tylko źródła ciepła i prądu, ale również izolację stropów, stolarkę drzwiową i okienną. Dopiero, kiedy określimy zakres planowanych działań i korzyści energetyczne, wówczas nasi eksperci wypełniają wniosek wraz z dokumentacją i składają go do Urzędu Marszałkowskiego.

Uzyskane dotacje z Voltaic System

Najświeższą realizacją sfinansowaną z RPO 4.1 jest termomodernizacja przychodni zdrowia w Olsztynie, w której wymieniliśmy źródło ogrzewania, ale również ociepliliśmy ściany i dach, a także wstawiliśmy okna i drzwi oraz zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne.
– Od pierwszej myśli, aby skorzystać z dotacji, minęły dwa lata. Procedura jest wymagająca, dlatego warto powierzyć to zadanie zaufanemu partnerowi – mówi dyrektor placówki – Voltaic System przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z pomyślnością zrealizował projekt. I dziś, po gruntownych pracach modernizacyjnych, pracujemy w budynku ekologicznym i energooszczędnym, odpowiadającym nowoczesnym standardom.

Szukaj informacji o dotacjach na lata 2022-2027 na naszym blogu.
Już niebawem kolejne rozdanie, a Ty bądź na bieżąco – obserwuj nas na Facebooku!

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta


    Fotowoltaika dla biznesu

    Doradca klienta

    biuro@voltaicsystem.pl