ul. Poprzeczna 13B, Olsztyn (+48) 533 096 886

Czy fotowoltaika się opłaca?

Opłaca się czy nie opłaca? Oto jest pytanie.

Opłacalność fotowoltaiki w klimacie umiarkowanym to temat, który wciąż budzi emocje i wątpliwości. Polacy wiecznie złaknieni słońca nie dowierzają, jak można czerpać korzyści z instalacji fotowoltaicznej, jeśli od października do marca większość czasu wszystko wokół spowite jest mrokiem. Nic bardziej mylnego.

Warto wiedzieć, że panele fotowoltaiczne czerpią energię nie tylko ze słońca, ale również ze światła, dzięki czemu pracują okrągły rok, choć oczywiście najintensywniej podczas słonecznego lata. Dla inwestora nie ma to jednak znaczenia, ponieważ ma on aż 24 miesiące na wykorzystanie zmagazynowanej energii, czyli jesienią i zimą odbiera nadwyżki z lata, w ten sposób bilansując pozyskaną i zużywaną energię.

Rolą eksperta jest tak precyzyjnie skorelować moc fotowoltaiki z potrzebami konkretnego budynku i jego mieszkańców, aby nie byli oni zmuszeni do dopłat, a jednocześnie nie generowali nadprogramowej energii, która niewykorzystana w ciągu roku, po prostu przepada.

Pokażmy to na konkretnym przykładzie instalacji fotowoltaicznej w Giżycku.

Rachunek za energię elektryczną składa się z dwóch elementów:

  • Opłaty stałej. To stały koszt, który ponosisz każdego miesiąca i wynosi zwykle kilkanaście złotych.
  • Opłaty zmiennej za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Stosuje się tu jednostkę kWh i właśnie ten koszt możesz wyzerować dzięki panelom.

Fotowoltaika pobiera energię ze słońca i zamienia na energię elektryczną przez cały czas, kiedy za oknem jest jasno. Im więcej słońca, tym produkcja jest większa. Jeśli zużywamy energię na bieżąco np. w godzinach 7-19 w kwietniu, wówczas dokładnie tyle, ile kWh pobiorą i przetworzą panele, Ty możesz wykorzystać w swoim gospodarstwie domowym. Każda nadwyżka automatycznie będzie oddawana do zakładu energetycznego, gdzie jest magazynowana i wówczas możemy odebrać jej 80%, jeżeli jego instalacja ma moc nie większą niż 10 kW. (Powyżej tej mocy inwestorowi za każdą zmagazynowaną 1 kWh przysługuje 0,7 kWh, ale większość domostw mieści się w limicie 10kW). Czyli jeśli używamy prądu po zmroku, wówczas z 10kWh wysłanego do magazynu, za darmo pobieramy 8 kWh. Ta różnica to rekompensata za darmowy transfer i magazynowanie.

Jak to wygląda w praktyce?

Załóżmy, że Twój średni rachunek za prąd (A) wynosi 325 zł/m-c. Zakładając (Z1), że koszt Twojej energii wynosi 0,65 gr/kWh, ilość energii zużywanej w ciągu roku to 6000 kWh (B). Przy założeniu (Z2) południowej wystawy dachu, zalecana moc elektrowni wyniesie 7,2kW (C), a roczna produkcja energii osiągnie 7200 kWh (D).

Z uwagi na fakt, że energia jest produkowana wyłącznie podczas dnia, z kulminacją produkcji w godzinach południowych, należy założyć (Z3), że Twój dom będzie w stanie wykorzystać ok. 25% wytworzonej energii w ilości 1800kWh (E). Nadwyżka w ilości 5400kWh (F) zostanie oddana do sieci, a Ty będziesz mógł odebrać energię w ilości 4320 kWh (G), co stanowi 80% nadwyżki. Sumaryczna moc, którą wykorzystasz w ciągu roku osiągnie wartość 6120 kWh (H), a więc umożliwi ci pokrycie 100% rocznego zapotrzebowania, wynoszącego 6000kWh (B).

Koszt inwestycji

Cena jednostkowa instalacji o mocy 7,2kWp waha się w przedziale 3,5 do 4,5 tys. zł brutto/kWp. Przyjmując średnią cenę 4 tys zł brutto/kWp, wartość Twojej inwestycji wyniesie 28 800 zł brutto. Pomniejszając ten koszt o wartość dotacji 5 tys. zł w programie Mój Prąd oraz uwzględniając ulgę termomodernizacyjną w wysokości 18%, finalna wartość Twojej inwestycji wyniesie 19 516 zł brutto.

Realne oszczędności

Pokrycie 100% zapotrzebowania oznacza zmniejszenie rachunków o wartość 90%. Pozostaną koszty stałe, stanowiące 10% wartości pierwotnej. W naszym przypadku koszty energii przed inwestycją wynosiły 3900 zł/rok, a więc po montażu instalacji fotowoltaicznej wyniosą 390 zł/rok. Jeśli dodamy do tego roczne koszty serwisu w wysokości 200 zł okaże się, że roczne oszczędności wyniosą 3310 zł/rok.

Okres zwrotu inwestycji

W zależności od specyfiki danego projektu okres zwrotu wynosi od 5 do 7 lat. W tym konkretnym przykładzie okres zwrotu inwestycji wyniesie niecałe 6 lat, a gwarancje na główne komponenty systemu wynoszą od 10 do nawet 25 lat.

Należy pamiętać, że w powyższej analizie nie uwzględniono 2 czynników – spadku wydajności modułów ok. 0,5%/rok oraz przewidywanych i nieuniknionych podwyżek cen egerii elektrycznej, których wartość z pewnością przewyższy poziom 0,5%/rok. Jest to nieunikniony proces, gdyż obecnie ceny energii są sztucznie utrzymywane poniżej cen rynkowych.

Rola ekspertów Voltaic System

I właśnie na tym polega nasza rola, aby tak dobrać fotowoltaikę, aby odpowiadała ona zapotrzebowaniu domu i potrzebom konkretnych domowników. Nasi eksperci starają się możliwie dokładnie oszacować moc fotowoltaiki, aby nie trzeba było dokupować prądu z zakładu energetycznego, ani też nie oddawać nadwyżek, których nie uda się wykorzystać.

Znając swoje zużycie prądu oraz wysokość średnich rachunków za energię elektryczną, bardzo łatwo obliczyć czas zwrotu inwestycji, a niezależność od cen dyktowanych przez elektrownię czyni z fotowoltaiki nie tylko inwestycję opłacalną, ale przede wszystkim perspektywiczną.

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta

Akceptacja RODO

6 + 4 =

Panele fotowoltaiczne

Doradca klienta

(+48) 533 096 886

d.zakrzewska@voltaicsystem.pl