Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce.

Czy wiesz, jak wielką rolę odgrywają gigantyczne farmy fotowoltaiczne w Polsce w przejściu na zieloną energię? Polska może z dumą pochwalić się miejscem europejskiego lidera w transformacji energetycznej. 

 

W ostatnich latach Polska zrealizowała kilka znaczących projektów fotowoltaicznych, które nie tylko zwiększają produkcję energii, ale też redukują emisję szkodliwych gazów. W tym artykule przeanalizujemy największe z nich, ich rolę w ekosystemie energetycznym i wkład w globalne cele klimatyczne.


Zwartowo – lider wśród polskich farm słonecznych

Kiedy mowa o liderach w produkcji zielonej energii w Polsce, farma fotowoltaiczna w Zwartowie zasługuje na szczególne uznanie. Jest to obecnie największa instalacja tego typu w kraju, dostarczająca imponujących 204 MW mocy. To jednak nie tylko rekord Polski, ale również jeden z kluczowych obiektów w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Rozciągająca się na przestrzeni 300 hektarów, co odpowiada powierzchni 422 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, farma w Zwartowie jest prawdziwym gigantem w świecie odnawialnych źródeł energii. W ciągu roku, dzięki pracy ponad 370 tysięcy modułów fotowoltaicznych, instalacja ta jest w stanie wyprodukować około 230 GWh energii elektrycznej.

 

Aby zobrazować ten ogrom, warto wspomnieć, że wygenerowana energia wystarczyłaby na pokrycie całorocznego zapotrzebowania miasta wielkości Gdańska. Takie porównanie doskonale ilustruje nie tylko skalę projektu, ale także jego znaczenie dla polskiego systemu energetycznego.

 

Farma w Zwartowie nie tylko przyczynia się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, ale także stanowi ważny krok w kierunku redukcji emisji szkodliwych gazów i realizacji międzynarodowych zobowiązań klimatycznych Polski. Inwestycja ta demonstruje, jak nowoczesne technologie mogą wspierać transformację energetyczną i budować przyszłość, w której energia odnawialna odgrywa główną rolę.

 

Przykona – nowa gwiazda na fotowoltaicznym niebie

Choć nieco mniejsza od swojej poprzedniczki, farma fotowoltaiczna w Przykonie stanowi równie imponujący element krajobrazu polskiej zielonej energii. Zainstalowana moc wynosząca 200 MW umieszcza ją wysoko na liście najważniejszych elektrowni słonecznych w Polsce.

 

Jednym z najbardziej godnych uwagi aspektów tej farmy jest jej roczna produkcja energii, która osiąga 220 GWh. Dzięki temu jedna instalacja jest w stanie pokryć całkowite roczne zapotrzebowanie energetyczne miasta wielkości Poznania. Jest to osiągnięcie, które nie tylko podkreśla potencjał energetyczny farmy, ale również jej znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa energetycznego regionu.

 

Co więcej, działalność farmy w Przykonie ma znaczący wpływ na środowisko naturalne, zapobiegając emisji ponad 208 000 ton dwutlenku węgla rocznie. To równowartość rocznej emisji CO2 przez ponad 20 000 przeciętnych Polaków. W ten sposób farma przyczynia się nie tylko do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju, ale również do znaczącej redukcji wpływu Polski na globalne ocieplenie.

 

Inwestycja w Przykonie stanowi wyraźny przykład tego, jak nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie energii odnawialnej mogą wspierać ekologiczną transformację i prowadzić do realnych, pozytywnych zmian w skali lokalnej oraz globalnej.

 

Witnica – dawny lider w produkcji zielonej energii

Farma fotowoltaiczna w Witnicy, mimo że ustępuje rozmiarami niektórym nowszym projektom, nadal stanowi imponujący przykład skuteczności i znaczenia inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce. Z mocą 64,6 MW farmę tę można uznać za mniejszą w porównaniu z gigantami takimi jak Zwartowo czy Przykona, jednak jej wpływ na lokalną społeczność i środowisko jest daleki od marginalnego.

 

Roczna produkcja energii na poziomie 68 GWh pozwala zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne około 22 500 przeciętnych polskich gospodarstw domowych. Jest to ilość energii, która może wydawać się nieosiągalna dla mniejszych instalacji, lecz farma w Witnicy udowadnia, że skutecznie przyczynia się do zwiększenia udziału zielonej energii w narodowym miksie energetycznym.

 

Zajmująca 80 hektarów, farma wykorzystuje ponad 159 tysięcy modułów fotowoltaicznych do przekształcania światła słonecznego w elektryczność, co każdego roku przekłada się na znaczące redukcje emisji CO2. To nie tylko krok w kierunku realizacji celów klimatycznych Polski, ale również znaczący wkład w poprawę jakości życia i środowiska lokalnych społeczności.

 

Inwestycja w Witnicy, choć nie jest już rekordzistką, wciąż pozostaje symbolem pionierskiego ducha i zaangażowania w transformację energetyczną kraju, stanowiąc przykład dla innych projektów, jak można efektywnie wykorzystać zasoby naturalne do produkcji czystej energii.

 

Brudzew – energetyczny skarb na postkopalnianym terenie

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie to kolejny wyjątkowy przykład tego, jak Polska przekształca tereny poindustrialne w źródła zrównoważonej energii. Na obszarze dawnej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, gdzie jeszcze niedawno dominowała industrialna aktywność, dziś rozciąga się nowoczesna instalacja słoneczna o mocy 70 MW.

 

Zakończona w październiku 2021 roku budowa farmy była znaczącym przedsięwzięciem, które nie tylko zmieniło lokalny krajobraz, ale także wprowadziło nową jakość w wykorzystaniu opuszczonych terenów. Farma zajmuje około 100 hektarów, co stanowi znaczny teren, na którym każdego roku generowana jest energia w ilości 68 GWh. To wystarczy, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie energetyczne około 22 500 gospodarstw domowych.

 

Projekt w Brudzewie jest doskonałym przykładem, jak można efektywnie połączyć regenerację terenów zdegradowanych z promowaniem zielonej energii. Farma nie tylko przyczynia się do produkcji czystej energii, ale także do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, co obejmuje redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

 

Inwestycja ta, realizowana na terenie, który jeszcze do niedawna był symbolem szkodliwej dla środowiska działalności, jest teraz symbolem przemiany i nadziei na lepszą przyszłość. Farma w Brudzewie jest nie tylko miejscem produkcji energii, ale również przestrzenią demonstrującą, jak z pozornie niepożądanej przestrzeni można stworzyć coś wartościowego dla społeczności i całego kraju.

 

Podsumowanie

Te inwestycje są świetnym przykładem na to, jak możemy zmieniać Polską energetykę na lepsze, dążąc do zielonej transformacji. Każda z tych farm nie tylko znacznie przyczynia się do redukcji emisji CO2, ale również pokazuje potencjał ekonomiczny i technologiczny, który niesie ze sobą fotowoltaika. Zachęcamy do dalszego wsparcia i rozwoju projektów, które mają realny wpływ na poprawę naszej przyszłości energetycznej i środowiskowej.

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta


    Fotowoltaika dla biznesu

    Doradca klienta

    biuro@voltaicsystem.pl