Dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników w 2024 roku.

Energia dla Wsi

Inicjatywa Energia dla Wsi przeznaczona jest dla rolników oraz posiadaczy farm i ma na celu ułatwienie przejścia na bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie praktyki w obszarach wiejskich. Dzięki tej inicjatywie, która promuje odnawialne źródła energii oraz dąży do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze rolnym, możliwa jest znacząca transformacja w zarządzaniu energią na Twoim gospodarstwie.

 

Co oferuje program?

Finansowe wsparcie: Dotacje pokrywające od 45% do 65% kwalifikowalnych kosztów, z maksymalnym wsparciem do 20 mln zł, ułatwiające inwestycje w zrównoważone technologie energetyczne.

Szeroki zakres technologii: Obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także elektrownie wiatrowe, biogazownie, oraz nowoczesne systemy wodne, co pozwala na dobranie najodpowiedniejszego rozwiązania do potrzeb Twojej farmy.

 

Jak skorzystać z programu?

Dołączenie do programu Energia dla Wsi jest otwarte dla szerokiej gamy beneficjentów – niezależnie od tego, czy działasz indywidualnie, czy w ramach spółdzielni energetycznej, masz szansę na wsparcie. To doskonała okazja do współpracy z innymi rolnikami w celu inwestowania w technologie, które nie tylko obniżą Twoje rachunki za energię, ale również przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

 • Zapoznaj się z regulaminem i wymogami: Aby zapewnić zgodność z celami programu, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć jego założenia i kryteria kwalifikacyjne.
 • Przygotuj plan inwestycji: Utwórz szczegółowy plan, wskazując, jak zaproponowane działania będą wspierać poprawę efektywności energetycznej na Twojej farmie.
 • Dostosuj projekt do celów programu: Upewnij się, że Twój projekt wpisuje się w promocję odnawialnych źródeł energii i dąży do zwiększenia efektywności energetycznej w rolnictwie.

 

Inicjatywa Energia dla Wsi jest kluczowym narzędziem dla rolników pragnących zmodernizować swoje gospodarstwa w kierunku bardziej ekologicznego i efektywnego wykorzystania energii. Dzięki wsparciu finansowemu i dostępowi do nowoczesnych technologii, każdy rolnik ma teraz możliwość przyczynienia się do ochrony 

 

Agroenergia

Program Agroenergia przedstawia się jako istotne wsparcie dla rolników dążących do modernizacji swoich farm, zwiększając efektywność energetyczną oraz ograniczając negatywny wpływ działalności na środowisko. Ta inicjatywa otwiera drogę do przekształcenia gospodarstw rolnych w przedsięwzięcia przyszłości, wykorzystując przy tym oferowane wsparcie finansowe.

 

Główne założenia

 • Wsparcie finansowe: Agroenergia oferuje dopasowane wsparcie, zmniejszając początkowe koszty inwestycji w odnawialne źródła energii. Dofinansowanie do 20% wartości projektu ułatwia rolnikom realizację inwestycji w takie technologie jak fotowoltaika, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe czy systemy hybrydowe.

 

 • Zachęty za innowacje: Program szczególnie docenia projekty innowacyjne i przyszłościowe, oferując dodatkowe bonusy za systemy hybrydowe i magazyny energii. Te zachęty mają na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale także promowanie całościowego podejścia do zarządzania energią na farmie.

 

Kluczowe aspekty programu

Dołączając do Agroenergii, ważne jest uwzględnienie kilku istotnych zasad:

 

 • Zgodność z regulaminem: Wszystkie inwestycje muszą być zgodne z regulaminem programu. Oznacza to, że rozpoczęcie projektu przed oficjalnym złożeniem wniosku i uzyskaniem aprobaty jest niedozwolone. Taka polityka zapewnia, że każda inwestycja jest starannie zaplanowana i spełnia ustalone wymogi.
 • Wypłata środków po realizacji: Środki finansowe są przekazywane po zakończeniu projektu, co gwarantuje, że finansowanie otrzymają te inicjatywy, które zostały wykonane zgodnie z planem i przynoszą realne korzyści w zakresie efektywności energetycznej gospodarstw.

 

Program Agroenergia stanowi kluczowe narzędzie dla rolników, którzy chcą podjąć kroki w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego energetycznie rolnictwa. Oferując finansowe wsparcie dla szerokiego spektrum inwestycji w odnawialne źródła energii, inicjatywa ta umożliwia rolnikom nie tylko zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, kreując zieloną przyszłość dla polskiego rolnictwa.

 

Ulga inwestycyjna

Inwestycja w systemy fotowoltaiczne wyłania się jako jedna z perspektywicznych opcji, szczególnie w świetle dostępnych ulg inwestycyjnych, które czynią tę decyzję bardziej dostępną finansowo oraz korzystną z punktu widzenia ekonomicznego.

 

Korzyści 

 • Zmniejszenie kosztów początkowych: Implementacja rozwiązań fotowoltaicznych w ramach działalności rolniczej umożliwia skorzystanie z ulgi inwestycyjnej, pozwalając na odliczenie do 25% poniesionych kosztów od podatku rolnego. Przykładowo, realizując inwestycję o wartości 60 tys. zł, można odliczyć od podatku kwotę 15 000 zł, co znacząco obniża początkowe obciążenie finansowe.
 • Rozkład odliczenia na lata: Takie odliczenie jest możliwe do rozłożenia na okres 15 lat, co umożliwia systematyczne zmniejszanie ciężaru podatkowego gospodarstwa rolnego, przekładając się na tangible oszczędności każdego roku.

 

Warunki korzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi inwestycyjnej, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów:

 

 • Lokalizacja projektu: Instalacja fotowoltaiczna musi zostać zrealizowana na terenie gminy, w której znajdują się grunty rolnicze, co potwierdza lokalny wymiar inwestycji i jej powiązanie z prowadzoną działalnością.
 • Wyłączność wsparcia: Ważne jest, aby mieć na uwadze, że ulga inwestycyjna nie może być łączona z innymi formami dofinansowania. Oznacza to, że jeśli już uzyskano wsparcie finansowe na tę samą inwestycję z innych źródeł, nie można ubiegać się o ulgę inwestycyjną. To wymaga od rolników starannego planowania inwestycji i strategii finansowania, aby maksymalnie wykorzystać dostępne opcje wsparcia.

 

Inwestowanie w fotowoltaikę w kontekście działalności rolniczej, z uwzględnieniem ulgi inwestycyjnej, oferuje nie tylko finansowe ulgi w początkowym etapie, ale także długoterminowe korzyści, umożliwiając rolnikom krok w stronę bardziej efektywnej energetycznie i ekonomicznie przyszłości ich gospodarstw.

 

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że rok 2024 przynosi ze sobą korzystne możliwości dla rolników chcących zainwestować w fotowoltaikę. Dzięki ulgom podatkowym i programom dofinansowań modernizacja Twojego gospodarstwa w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest teraz bardziej przystępna niż kiedykolwiek. Zachęcamy do skorzystania z tych możliwości – wspólnie możemy budować przyszłość polskiego rolnictwa, która będzie zielona, efektywna i przyjazna dla pokoleń, które przyjdą po nas.

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta


  Fotowoltaika dla biznesu

  Doradca klienta

  biuro@voltaicsystem.pl