Pytania formalne

Od początku naszej działalności stawiamy na kompleksową i rzetelną obsługę całego procesu. Załatwiamy wszystko od A do Z, a Ty nie musisz martwić się żadnymi formalnościami. Projektujemy, pozyskujemy finansowanie, budujemy, zgłaszamy do zakładu i serwisujemy elektrownię. W Twoim imieniu wnioskujemy o dofinansowanie instalacji, a Tobie pozostaje cieszyć się zieloną energią.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp nie wymaga żadnych formalności, niezależnie czy będzie ona zlokalizowana na dachu czy gruncie. Większe instalacje pow. 50kWp wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na wszystkich etapach współpracy – projekt, budowa, eksploatacja – będziesz mieć kontakt z menadżerem sprzedaży oraz doradcą klienta. Menadżer sprzedaży to osoba techniczna, która przeprowadzi Cię przez cały proces doboru i wyceny instalacji. Doradca klienta to osoba, która zawsze będzie do Twojej dyspozycji w przypadku wszelkich kwestii formalnych, takich jak przyłączenie elektrowni do zakładu, pozyskanie finansowania oraz płatności i faktury.

Niezależnie od powyższych procedur, zawsze masz możliwość kontaktu z właścicielami firmy, którzy dokładają wszelkich starań, aby obsługa Twojego projektu była na najwyższym poziomie.

Pierwszym krokiem jest określenie wartości rocznego zużycia energii w obiekcie, wyrażonej w jednostce kWh lub MWh. Ta informacja powinna się znajdować na odwrocie rachunku za prąd, a jeśli korzystasz z systemu on-line, to spisz ilość energii z portalu. Drugą informacją, której potrzebujemy, to lokalizacja budynku, która umożliwi nam analizę zdjęć satelitarnych. Te dwie informacje pozwolą oszacować moc konieczną do zainstalowania oraz techniczne możliwości montażu. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować wstępną ofertę budowy instalacji fotowoltaicznej.

W drugim kroku konieczna jest wizja techniczna naszego doradcy, która potwierdzi przyjęte założenia. Na tym etapie jesteśmy gotowi do przedstawienia finalnej oferty wraz z projektem prostej, zrozumiałej umowy.

Instalacje do 20kWp wykonujemy w ciągu 30 dni, natomiast większe elektrownie w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Montaż instalacji domowej o mocy 5-10 kWp trwa od 1 do 3 dni i jest uzależniony od stopnia skomplikowania bryły budynku.

Zakład energetyczny na przyłączenie ma 30 dni. Zdarza się, że okres ten wynosi 1-2 tygodnie, ale w zdecydowanej większości przypadków przyłączenie następuje po okresie jednego miesiąca od dnia zakończenia budowy.

Prosumenci, a więc właściciele instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW, mają możliwość rozliczania nadwyżki energii oddanej do sieci w systemie net metering. Ten system umożliwia prosumentom pokrycie 100% zapotrzebowania na energię w okresie całego roku. Wiosną i latem produkujesz nadwyżkę i oddajesz ją do sieci. W pozostałych okresach odbierasz energię w ilości 80 lub 70% ilości energii wprowadzonej. Współczynnik 80% dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10kWp, a 70% dotyczy instalacji o mocach od 10 do 50kWp.

Nadwyżkę energii, którą wprowadzisz w danym okresie rozliczeniowym, możesz odebrać w okresie do 24 m-cy od terminu jej wprowadzenia. Co ważne, rozliczanie (bilansowanie) jest stosowane w okresach rozliczeniowych. Jeśli rachunki płacisz co miesiąc, to w każdym miesiącu analizuje się, ile energii zostało pobrane, a ile oddane do magazynu. Wysokość rachunku będzie uzależniona od bilansu w okresie rozliczeniowym.

Choć elektrownia pokryje 100% zapotrzebowania, to rachunki za prąd spadną finalnie o 90%. Pewna część kosztów, stanowiących nie więcej niż 10%, która pozostanie do opłacenia to tzw. koszty abonamentowe.

Zamów bezpłatną wycenę

Pytania techniczne

Moc instalacji fotowoltaicznej jest zawsze uzależniona od indywidualnego poziomu zużycia energii w budynku mieszkalnym lub firmie. Przyjmuje się, że średniej wielkości dom, w którym mieszka czteroosobowa rodzina, zużywa rocznie 4500 kWh. Moc instalacji, która pokryje 100% zapotrzebowania wynosi 5,5 kWp (przy założeniu, że instalacja ma południową wystawę). Średnioroczne zużycie prądu znajdziesz na odwrocie rachunku za energię elektryczną.

W polskich domach najczęściej instalowane są elektrownie fotowoltaiczne w przedziel mocy od 5 do 10kWp. Elektrownia tej mocy zajmuje na dachu bądź gruncie powierzchnię w przedziale od 24 do 48 m2.

Każda elektrownia fotowoltaiczna składa się z: modułów (paneli) zainstalowanych dachu lub gruncie, inwertera (falownika, którego głównym zadaniem jest konwersja prądu stałego na zmienny), konstrukcji systemowej, zabezpieczeń nadprądowych i przepięciowych oraz okablowania.

Projektowany okres pracy elektrowni fotowoltaicznej to 25 lat. System nie posiada części ruchomych, więc ryzyko usterki jest zminimalizowane, a poszczególne komponenty posiadają okresy gwarancji o długości od 10 do nawet 25 lat.

Energia jest produkowana również w zimowe, słoneczne dni, aczkolwiek produkcja w tym okresie jest nieporównywalnie mniejsza od pozostałych pór roku. Dlatego masz możliwość magazynowania energii w sieci energetycznej. Wiosną i latem produkujesz nadwyżkę i oddajesz ją do sieci. W pozostałych okresach odbierasz energię w ilości 80 lub 70% ilości energii wprowadzonej. Współczynnik 80% dotyczy elektrowni o mocy do 10kWp, a 70% dotyczy elektrowni o mocach od 10 do 50kWp.

Na rynku dostępne są setki różnych paneli solarnych i ważny jest właściwy wybór produktu, który ma przynosić korzyści w perspektywie 20-25 lat. Moduły różnią się między sobą: mocą, technologią, jakością urządzenia oraz wiarygodnością producenta i dostawcy.

Obecnie na rynku prym wiodą technologie krystaliczne. Wpływa na to bardzo długa żywotność urządzeń, wysoka efektywność oraz przystępna cena. Moduły polikrystaliczne oraz monokrystaliczne o mocy 310/315W odeszły do lamusa. Moduły w technologii mono duo i mocy 360/500W to najnowocześniejsze i najbardziej wydajne urządzenia, które charakteryzują się najwyższą efektywnością.

Porównując moduły poszczególnych dostawców warto zwrócić uwagę na: okres gwarancji, moc w warunkach rzeczywistych (NOCT), gwarantowaną wydajność po okresie 25 lat pracy, temperaturowy współczynnik mocy (jak spada wydajność urządzenia wraz ze wzrostem temperatury).

Inwerter stringowy (falownik łańcuchowy) jest urządzeniem elektronicznym, które posiada dwie funkcje. Po pierwsze zmienia prąd stały (DC), który jest produkowany przez panele, na prąd zmienny (AC), który jest w instalacji elektrycznej budynku. Drugą funkcją inwertera fotowoltaicznego jest ciągły dobór odpowiednich parametrów pracy systemu (napięcie i natężenie prądu) tak, aby efektywność systemu była jak największa. Ten system nazywa się MPPT. W instalacjach domowych stosuje się inwertery z jednym lub dwoma systemami MPPT, w zależności od tego czy moduły są zlokalizowanych na jednej lub dwóch połaciach dachowych.

Klasyczne inwertery łańcuchowe posiadają dwie funkcje. W przypadku systemów SolarEdge inwerter posiada tylko jedną funkcję – zmianę prądu stałego DC na prąd zmienny AC. Drugą funkcję przejmują tu optymalizatory mocy, które są instalowane na dachu, indywidualnie przy każdym panelu. System SolarEdge umożliwia monitorowanie pracy każdego modułu z osobna oraz umożliwia obniżenie napięcia w instalacji do poziomu bezpiecznego po wyłączeniu elektrowni nawet wówczas gdy świeci słońce.

System SolarEdge jest bardziej wydajny, gdyż tu każdy moduł solarny działa niezależnie od pozostałych i spadek wydajności jednego modułu (ptasie odchody, liście, okresowy cień od komina lub drzewa) nie wpływa na pracę pozostałych modułów. Różnice w produkcji rocznej mogą sięgać nawet 5%. Niemniej jednak ten system jest droższy od klasycznych inwerterów, dlatego zaleca się jego instalację gdy moduły solarne leżą na wielu połaciach lub istnieje ryzyko okresowego, częściowego zacienienia instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna nie zwiększa ryzyka pożarowego pod warunkiem, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowano właściwe komponenty oraz przeprowadzono kontrolne pomiary elektryczne co niestety nie jest normą na polskim rynku. Nasza firma dopełnia wszelkich formalności w powyższym zakresie budując bezpieczne i niezawodne instalacje.

Jedyny kierunek, który nie jest wskazany do montażu elektrowni fotowoltaicznej to kierunek północny. Prawdą jest, że w naszej szerokości geograficznej najbardziej efektywna jest instalacja skierowana na południe lecz z powodzeniem instaluje się również elektrownie skierowane w kierunku płd-wsch, płd-zach, a nawet wsch-zach.

Jeżeli przyjmiemy, że produkcja instalacji fotowoltaicznej z wystawą południową wynosi 100%, to produkcja instalacji płd-zach lub płd-wsch mieści się w zakresie 90-100%. Instalacja wsch-zach pracuje ze skutecznością w przedziale 80-85%. W takich przypadkach należy zwiększyć moc elektrowni, aby wyprodukować oczekiwaną ilość energii elektrycznej.

W okresie letnim, gdy słońce jest wysoko, najbardziej efektywny jest układ poziomy. W okresie zimowym, gdy słońce jest nisko, najbardziej efektywny jest układ pionowy. W naszej szerokości geograficznej, największą, średnioroczną produkcją charakteryzują się moduły ustawione pod kątem 30°. Panele z powodzeniem instaluje pod kątem 15-45°, gdyż wpływ zmiany kąta nachylenia nie jest znaczący, a różnice w produkcji niweluje się poprzez odpowiednie zwiększenie mocy elektrowni.

Takie systemy stosuje się w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach płaskich. Konstrukcje systemowe umożliwiają montaż modułów pod kątem 10-35°. W przypadku instalacji gruntowych dostępne są systemy nadążne, tzw. trackery, które zmieniają kąt oraz kierunek nachylenia modułów w zależności od lokalizacji słońca. Z uwagi na wysoką cenę oraz awaryjność systemu w okresach zimowych, trackery nie są powszechnie stosowane na polskim rynku.

Rodzaj pokrycia jest ważny na etapie doboru systemu montażowego. Nasza firma współpracuje z firmą Corab, która w swojej ofercie posiada konstrukcje systemowe do wszystkich pokryć dachowych dostępnych na polskim rynku.

Moduły fotowoltaiczne z szybą posiadają specjalne powłoki, które powodują, że zanieczyszczenia są spłukiwane podczas intensywnych opadów deszczu. Producenci modułów wskazują, że mycie nie jest konieczne, aczkolwiek nasze doświadczenia wskazują, że umycie powierzchni wodą zdemineralizowaną wpływa na zwiększenie produkcji energii w instalacji. Usługę można zlecić firmie zewnętrznej lub wykonać to samodzielnie pamiętając o postępowaniu zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.

Niezależnie od konfiguracji instalacji elektrycznych w budynku, nasza firma zawsze wykonuje instalację wyrównania potencjałów na konstrukcji montażowej oraz instalację uziemienia. Poprawność wykonania sprawdzamy wykonując pomiary kontrolne rezystancji uziemienia. Jeżeli budynek przed montażem nie posiada (nie wymaga) instalacji odgromowej to sam fakt montażu fotowoltaiki nie powoduje konieczności budowy tej instalacji.

Jedynym elementem instalacji fotowoltaicznej, który wymaga corocznych przeglądów technicznych jest konstrukcja montażowa. Konstrukcja jest poddawana działaniu wielu czynników tj wiatr, słońce, mróz i w związku z tym zaleca się cykliczne przeglądy techniczne. Nasza firma świadczy usługę przeglądów w różnym zakresie w zależności od potrzeb inwestora.

Instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa. Najważniejsze komponenty tj konstrukcja, moduły, inwertery posiadają bardzo długie okresy gwarancji od 10 do nawet 25 lat. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości nasza firma niezwłocznie reaguje, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że są to zdarzenia incydentalne.

W przypadku gdy istnieje ryzyko dostępu osób postronnych lub dzieci zaleca się budowę ogrodzenia, gdyż w instalacji fotowoltaicznej występują bardzo wysokie napięcia. Wszystkie przewody i połączenia są izolowane, jednak ewentualne przejawy wandalizmu lub bezmyślności dzieci mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje.
Zamów bezpłatną wycenę

Opłacalność i finansowanie

Dla instalacji domowych (dofinansowanie, ulga termomodernizacyjna) okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej wynosi od 5 do 8 lat w zależności od mocy instalacji konfiguracji sprzętowej. Instalacje dla firm zwracają się w okresie od 6 do 9 lat w zależności od mocy i konfiguracji sprzętowej.

W programie MÓJ PRĄD każdy inwestor ma możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tyś. zł, niezależnie od tego, czy inwestycja dotyczy domu istniejącego czy też nowobudowanego. Dodatkowo właściciele domów mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając wartość inwestycji od podstawy opodatkowania.

Pozyskujemy preferencyjny kredyt, dzięki któremu sfinansujesz swoją inwestycję. Rata kredytu to swoisty abonament – płacisz go zamiast rachunku za prąd. Gdy zakończysz płatności abonamentowe, będziesz się cieszyć darmową energią przez następne kilkanaście lat.

Cyklicznie pojawiają się dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jednak najbliższe konkursy będą organizowane najwcześniej w 2021 roku. Dziś przedsiębiorcy finansują instalacje w formie leasingów operacyjnych z wkładem własnym w wysokości 20%.

W naszym zespole mamy doradcę, który przedstawi Tobie ofertę kilku banków leasingujących instalacje fotowoltaiczne. Koordynujemy cały proces od zapytania do uruchomienia leasingu po wybudowaniu elektrowni.

Instalacje do 20kWp wykonujemy w ciągu 30 dni, natomiast większe elektrownie w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. Montaż instalacji domowej o mocy 5-10 kWp trwa od 1 do 3 dni i jest uzależniony od stopnia skomplikowania bryły budynku.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że okresy gwarancji są dłuższe od okresu zwrotu inwestycji, który wynosi od 5 do 9 lat w zależności od mocy i konfiguracji sprzętowej. Moduły (panele) fotowoltaiczne – posiadają gwarancję produktową na okres 10-12-25 lat w zależności od producenta urządzeń. Inwertery (falowniki) fotowoltaiczne – posiadają gwarancję produktową na okres 5-10-12-25 lat w zależności od producenta urządzenia. Konstrukcja montażowa – posiada gwarancję produktową na okres 10 lat.

W sytuacji, gdy elektrownia pokryje 100% zapotrzebowania, to rachunki za prąd spadną finalnie o 90%. Pewna część kosztów stałych umowy, stanowiących nie więcej niż 10% dotychczasowych kosztów, pozostanie do opłacenia zgodnie z Twoim cyklem rozliczeniowym.

Zamów bezpłatną wycenę

Wybór wykonawcy

Dzięki temu, że jesteśmy na miejscu, możemy być w pełni dyspozycyjni dla naszych Klientów i reagować niemal natychmiast. Jako firma lokalna bazujemy na poleceniach zadowolonych klientów. Naszym priorytetem jest Twoja satysfakcja, dlatego na każdym etapie współpracy służymy doradztwem i odpowiadamy na Twoje potrzeby.

Na polskim rynku jest wiele nierzetelnych firm, które proponują urządzenia bardzo niskiej jakości. Nasze dostawy w 100% pochodzą od polskiego dystrybutora firmy Corab. Olsztyńska firma Corab posiada 30-letnią historię, a od 10 lat produkuje konstrukcję i dostarcza wyłącznie wysokiej jakości komponenty fotowoltaiczne.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to nie tylko prace mechaniczne na dachu, ale przede wszystkim prace elektryczne. Bezpieczny montaż instalacji zgodnie z normami budowlanymi, wiarygodne pomiary elektryczne i dopuszczenie do eksploatacji powinny być wykonane przez firmę z doświadczeniem wyniesionym z branży elektrycznej.

Słowo klucz to procedury, które gwarantują, że obsługa całego procesu – sprzedaż, budowa, serwis – będzie na najwyższym poziomie. Standaryzacja naszych usług powoduje, że każdy klient jest tak samo ważny, niezależnie, czy planuje budowę instalacji domowej 3kW, czy też farmy fotowoltaicznej 1MW.

Na pytanie, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna nie ma jednej odpowiedzi. Podobnie jest z pytaniem, ile kosztuje samochód. Zawsze rzetelnie przedstawiamy różne warianty inwestycji i oferujemy Tobie minimum 2, a najczęściej 3-4 kombinacje sprzętowe do wyboru. Dzięki tej wiedzy podejmiesz świadomą i samodzielną decyzję.

Bądź czujny na domokrążców, którzy zestaw niskiej klasy sprzedają w cenie zestawu klasy premium. Zależy nam, aby Twoja decyzja była przemyślana, a to wymaga czasu. Działamy dynamicznie, ale zawsze masz czas na refleksję i analizę możliwych wariantów realizacji inwestycji. Pamiętaj, że podejmujesz decyzję, której korzyści będziesz czerpać przez następne 25 lat.

Stałe brygady montażowe są gwarancją wysokiej jakości usług montażowych. Uważaj na firmy sieciowe, które bazują na podwykonawcach.

Spełniamy wszystkie wymagania, o których mowa powyżej, gwarantując najwyższe standardy jakości produktów oraz usług. Przyłącz się!

Zamów bezpłatną wycenę