ul. Poprzeczna 13B, Olsztyn (+48) 533 096 886

Prosument w sieci energetycznej

Wielu Polakom wciąż towarzyszy obawa, że jesienią i zimą fotowoltaika nie spełnia swojej roli. Jednak właśnie po to zawieramy umowę z operatorem, abyśmy w sezonie letnim mogli zmagazynować energię na pochmurne i deszczowe dni.
Prawdą jest, że panele w instalacji produkują najwięcej prądu latem, kiedy zużywamy stosunkowo mało prądu, a gdy dni stają się krótsze, temperatura spada i zużycie prądu rośnie, wtedy panele produkują znaczenie mniej energii. Na szczęście dla użytkownika nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, w której każdy właściciel instalacji posiada własny magazyn, a czas na wykorzystanie uzyskanej energii wynosi aż 12 miesięcy.

Co to oznacza w praktyce?

Zacznijmy od początku. Właściciele instalacji fotowoltaicznych to prosumenci – słowo to jest kombinatem dwóch innych – producenta (energii) i jednocześnie konsumenta.

Producent wytwarza, konsument zużywa i choć nie dzieje się to w czasie równoległym, ponieważ największe wytwarzanie jest latem, a najwyższa konsumpcja zimą – nie ma to znaczenia, ponieważ nadwyżki prądu składowane są w specjalnym magazynie i można je wykorzystać do 12 miesięcy od daty przesłania. Niemniej jednak najbardziej opłaca się wykorzystywać uzyskaną energię od razu, bez jej magazynowania.

Opłata za magazynowanie pobierana jest bezgotówkowo i polega na prostym mechanizmie – za 100% wysłanej energii, prosument posiadający instalację do 10 kWp, może pobrać z tego 80%, resztę zatrzymuje operator. (W przypadku prosumenta powyżej 10 kWp, oddaje on nie 20%, ale 30%.)

Instalacja fotowoltaiczna automatycznie wysyła do dystrybutora sieci zarówno nadwyżki wytwarzanego prądu, jak i podbiera energię z sieci, kiedy system nie jest w stanie dostarczyć nam dostatecznej ilości. Z operatorem rozliczamy się więc na zasadzie bilansu energii oddanej a pobranej, pod koniec okresu rozliczeniowego. Zasada magazynowania energii elektrycznej jest korzystna dla prosumenta.

Co jednak, jeśli zmagazynujemy więcej energii niż będzie nam potrzeba?

Zgodnie z ustawą o OZE prosument nie może sprzedawać nadwyżek energii.

Dlatego tak istotne jest precyzyjne oszacowanie mocy instalacji do potrzeb gospodarstwa domowego.
Dobrze dobrana moc instalacji pozwala nam się uniezależnić od cen energii, choć oczywiście nie obejdzie się bez umowy z operatorem i korzystania z jego infrastruktury.

Dlatego po zainstalowaniu fotowoltaiki należy powiadomić operatora sieci dystrybucyjnej o tym fakcie, wnioskując jednocześnie o przyłączenie do sieci.

We wniosku należy wskazać:

  • datę przyłączenia mikroinstalacji,
  • adres przyłączenia mikroinstalacji,
  • rodzaj odnawialnego źródła energii użytego w tej mikroinstalacji,
  • moc zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

Dodatkowe załączniki – w zależności od operatora – to zwykle schemat instalacji elektrycznej zawierający dane techniczne. Wymagane dokumenty zwykle znajdują się na stronie www operatora.

Po zgłoszeniu operator ma 30 dni na przyłączenie mikroinstalacji do sieci systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Zgłoszenie można wysłać pocztą, złożyć w biurze obsługi lub wysłać drogą elektroniczną. Aby móc korzystać z instalacji, operator musi zamontować licznik dwukierunkowy służący do pomiaru sprzedanej energii elektrycznej. Data zainstalowania licznika jest zwykle datą przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest bezpłatne.

Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o OZE należy informować operatora o:

  • zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
  • zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej.

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta

Akceptacja RODO

12 + 6 =

Panele fotowoltaiczne

Doradca klienta

(+48) 533 096 886

d.zakrzewska@voltaicsystem.pl